Steg För Att Lösa Jag Skulle Säga Att Problemet Med Felkod 3010

Jan 27, 2022 Swedish

Ibland kan en persons system visa ett underbart fel med felkoden “Diameter 3010”. Detta problem kan ha många orsaker.

Datorn går långsamt?

 • Steg 1: Ladda ner och installera ASR Pro-programvaran
 • Steg 2: Öppna programmet och klicka på "Återställ PC"
 • Steg 3: Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra återställningsprocessen
 • Öka din dators hastighet och prestanda med denna gratis nedladdning av programvara.

  Det finns två andra typer relaterade till diameterfel. Specifik. Protokollfel: – Det här är mina fel som finns med det platta protokollet (främst vid transportlagret) såsom avstängning, omstart av nod, etc. För att hantera ett stort antal fel är det nödvändigt att någon E-bit av strömmen känslomeddelanden ställas in permanent.

  Resultatsystem för AVP-diameter

  o 1xxx (information)
  o 2xxx (framgång)
  o 3xxx (protokollfel)
  o 4xxx (tillfälliga fel)
  o 5xxx (permanent fel)

  Information

  Fel som hamnar i denna kategoririyu används som informerar avsändaren av kommandot att begäran inte kan tillgodoses och att andra typer av rörelse krävs för att ge åtkomsttid för dess segment.

  – AUTH 1001 MULTIPLE DIAMETER

  Vad är AVP-kod?

  AVP-nummer (4 byte) AVP-koden som är kopplad till fältet Leverantörs-ID upptäcker vart och ett av våra attribut unikt. AVP-nivåer 256 och högre används för diameter förutsatt att de är tilldelade och även IANA. AVP-tecken 1 till 252 är reserverade för bakåtkompatibilitet genom att använda RADIUS utan leverantörs-ID. Zonad.

  Detta informationsfel returneras nästan säkert med Diameter-servern för att tala om för förvärv att den nya autentiseringsmekanismen som verkligen används kräver olika rundresor och följaktligen att en efterföljande begäran måste avvecklas göras för att bevilja tillträde.

  Framgång

  Fel, som ansvarar för teamet med mycket goda resultat, används för att meddela denna inställningspartner att begäran verkligen lyckades.

  – Dia 2001 FRAMGÅNG

  Initialt lyckades det.

  FRAMGÅNG MED LIMITED DIA 2002

  Vid returen lyckades begäran, trots att ytterligare bearbetning endast krävs skriven av applikationen för att betjäna min användare.

  Protokollfel

  Protokollrelaterade fel, jag skulle hävda att felkategorier BÖR arbetas på en bra grund för både övergång och Diameter-proxyer KAN försöka fixa felet om spelet är omöjligt. Observera att dessa lappar endast MÅSTE användas i form av svarsmeddelanden som anses utveckla “E”-bituppsättningen.

  – BESTÄLLNINGSDIAMETER STÖDS INTE 3001

  Denna felkodning används när en Diameter-subjekt får ett opcode-meddelande som indikerar att mycket av det gör mindre än exakt vad det stöder.DIAMETER

  Vad är telekomdiameter?

  Diameter är nästan varje nästa generations handelsstandardprotokoll som används för att utbyta kompetens, auktorisering och redovisningsinformation (AAA) perfekt här på Long-Term Evolution (LTE) och IP Multimedia Systems (IMS) nätverk.

  – 3002 kunde inte skickas

  Det här felet uppstår när Diameter aldrig kan leverera det meddelandet till den slutliga mottagaren, den ena eller den andra eftersom ingen värd inom området som idén stöder den begärda applikationen var tillgänglig för köp för att betjäna begäran, eller på grund av ” Destinationen -Host AVP togs emot utan en tillhörande Destination-Host AVP.

  – UNDERHÅLLSFRI DIAMETER 3003

  Den fångade förfrågningsarenan känns inte längre igen.

  diameter 3010 felkod

  – OCCUPANCY DIAMETER 3004

  Vid återkomst SKA denna Diameternod försöka vidarebefordra meddelandet till en annan nod. Det här felet SKA traditionellt bara användas när du begär den specifika servern och det kan inte utöka det begärda stödet.

  – DETECTED LOOP DIAMETER 3005

  Vektorupptäcka medan loop försöker tillåta dem att skicka ett meddelande till den rekommenderade mottagaren. Ett meddelande KAN omdirigeras till en alternativ nod om någon av den angivna medlemmen är tillgänglig, men all nodens upptäckt av ett fel visade ett designproblem.

  – DISPLAY DIAMETER DEVIATION 3006

  Ruttningsagenten har bestämt idén att begäran inte kan göras i din gemenskap, och förfrågaren SKA dirigera sin begäran direkt till det nya systemet som nyligen lades till i alla svar. Värden AVP MÅSTE visa sig vara närvarande.

  – DIAMETER-APPEN STÖDS INTE 3007

  Begäran skickades till en applikation som majoriteten av definitivt inte stöds.

  – OGILTIG BIT DIAMETER HDR 3008

  En begäran mottogs vars fragment i Diameter h2-taggarna definierades som en ogiltig kombination eller ett värde som kom i konflikt med hjälp av opcodedefinitionen.

  – OGILTIG BIT DIAMETER AVP 3009

  En tidigare mottagen begäran bestod av en AVP med flaggbitar installerade till ett okänt giltigt värde, eller som inte matchade AVP-definitionen.

  – OKÄND DIAMETER CER 3010

  a kom att tas emot utanför känd värd.

  Tillfälliga fel

  Fel, som i allmänhet kan vara av den tillfälliga typen av fel, används kan du informera en kollega att upptäckten inte kunde ha varit gladare genom att besöka den tid det såg ut att ha tagits emot, men att det rättvist kunde verkställas om begäran uppfyller ditt mål. Observera att dessa fel MÅSTE användas i svarsmeddelanden som inte har “E”-effekten inställd.

  – AUTENTICERINGSDIAMETER AVVISAD 4001

  diameter 3010 felkod

  Den faktiska slutanvändarautentiseringsprocessen misslyckades, möjligen för att hela användaren använde fel. Ytterligare försök SKA bara göras efter att användaren har anlitats för ett nytt lösenord.

  – DIAMETER FRÅN 4002

  Noden Space Diameter användes direkt för att ta emot en publiceringsförfrågan men kunde säkerligen inte överföra den till beständig carport, huvudsakligen på grund av en tillfällig brist på diskutrymme.

  Datorn går långsamt?

  Har du en dator som inte går lika snabbt som den brukade? Det kan vara dags för en uppgradering. ASR Pro är den mest kraftfulla och lättanvända PC-optimeringsmjukvaran som finns tillgänglig. Det kommer snabbt att skanna hela ditt system, hitta eventuella fel eller problem och fixa dem med bara ett klick. Detta innebär snabbare uppstartstider, bättre prestanda, färre krascher � allt utan att behöva spendera timmar på Google för att försöka ta reda på hur du löser dessa problem själv! Klicka här nu för att prova detta fantastiska reparationsverktyg:


  – 4003 RÖSTER FÖRLAPPADE

  Personen sa att han frånvarande den politiska valprocessen och slutresultatet avbröt trafiken.

  Permanenta fel

  Fel relaterade till persistenta felaspekter, som vanligtvis används för att informera en specialist som kan begära ett fel plus bör inte försöka igen. Observera att specifika fel BÖR användas för att slutligen ge svar på meddelanden om att verkligheten har “E”-biten inställd. För feltillstånd där inte allt definitivt är möjligt eller effektivt för att hjälpa en person att konstruera en applikationsspecifik svarsgrammatik, kicka in med “E”-bituppsättningen, ändå, enligt grammatiken MAY som erkänns i avsnitt 7.2 (rfc6733), mer med hänsyn till ihållande fel.

  – AVP DIAMETER STÖDS INTE 5001

  Värden fick ett explosivt meddelande innehållande en AVP som ofta inte känns igen eller inte stöds, och den var också markerad med någon “M” (obligatorisk) bit och många andra Misslyckade AVP som innehåller en AVP som kan sluta i ett fel.

  – OKÄNT SESSIONS-ID DIAMETER 5002

  Inkluderad begäran om kryptisk sessions-ID.

  – DIAMETER REJECTER Authorization 5003

  En förfrågan har gjorts som shopparen inte kan auktoriseras för. Det här felet kan uppstå om den förväntade tjänsten inte är auktoriserad.wana för vissa användare.

  Öka din dators hastighet och prestanda med denna gratis nedladdning av programvara.

  Steps To Resolve The Issue With Error Code 3010
  Étapes Pour Résoudre Le Problème Avec Le Code D’erreur 3010
  Kroki, Aby Rozwiązać Problem Z Kodem Błędu 3010
  Passaggi Per Risolvere Il Problema Con Il Codice Di Errore 3010
  Schritte Zur Behebung Des Problems Mit Fehlercode 3010
  Действия по устранению проблемы с кодом ошибки 3010
  Etapas Para Resolver O Problema Com O Código De Erro 3010
  Stappen Om Het Probleem Met Foutcode 3010 Op Te Lossen
  오류 코드 3010 문제를 해결하는 단계
  Pasos Para Resolver El Problema Con El Código De Error 3010