Spåra Inloggning Och Utloggning I Windows ’08? Åtgärda Det Omedelbart

Feb 23, 2022 Swedish

Datorn går långsamt?

 • Steg 1: Ladda ner och installera Restoro-programvaran
 • Steg 2: Öppna programmet och klicka på "Återställ PC"
 • Steg 3: Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra återställningsprocessen
 • Öka din dators hastighet och prestanda med denna gratis nedladdning av programvara.

  Du kan möjligen ha stött på en felkod som betyder att Windows 2008 är alarm inloggning och utloggning. Det finns utan tvekan flera sätt att lösa denna fara, och vi kommer att återkomma till den här typen av människor inom kort.

  Översikt

  Tips

  Alternativ 1

  1. Aktivera revision på domännivå med hjälp av grupprincip:

   Datorkonfiguration/Windows-inställningar/Säkerhetsinställningar/Regionala policyinställningar/Revisionspolicy

   Det finns två typer av granskning, nämligen speciell inloggning, nämligen granskning av inloggningshändelser och dessutom granskning av kontoinloggningshändelser.

   Inloggningsgranskning utför inloggningar på datorer som omfattas av planen, och våra resultat visas i min logg som är tillgänglig för dessa datorers säkerhet.

   Revisionen “Kontoinloggningshändelse” spårar inloggningar på vägen till varje domän, resultat och dyker bara upp när det gäller att koppla inloggningar till en fjärrdomän.

  2. spårning av inloggnings- och utloggningsaktivitet som finns i Windows 2008

   Skapa ett inloggningsskript som är tillgängligt för den domän/OU/kontoanvändare som krävs med långt innehåll:

   echo [current_date format='F Y'] ,%time%,%computername%,%username%,%sessionname%,%logonserver% >>

  3. Skapa ett utloggningsfilmskript för önskad domän/OU/kontoanvändare tillsammans med följande contentbench-press:

   echo [current_date format='F Y'] ,%time%,%computername%,%username%,%sessionname%,%logonserver% >>

  Alternativ 2

  Microsoft och/eller deras respektive varumärken lämnar inga utfästelser om den huvudsakliga lämpligheten, konsistensen eller riktigheten av idéerna häri, och därför eventuella medföljande bilder. All sorteringsinformation som tillhandahålls samt tillhörande bilder tillhandahålls “i befintligt skick” samtidigt som man undviker garantier av något slag. Microsoft och/eller dess respektive leverantörer avsäger sig härmed alla garantier och villkor som inkluderar denna grafiska information, inklusive alla önskemål och villkor, underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, kvalitetsansträngning, självuttryck och icke-intrång. Du samtycker specifikt till att Microsoft och/eller dess leverantörer inte under några omständigheter med största sannolikhet kan utsättas för några direkta, indirekta, bestraffande, sekundära, speciella, följdskador eller skador av slag, inklusive, men inte direkt begränsat till, skador i samband med övervägande av någon data. eller fördelar som utvecklas från eller på något sätt relaterat till användningslicensen eller tillståndet om du vill använda informationen som finns i ett visst dokument, relaterade bilder och grafik, oavsett om eller i kontrakt, skadestånd, vårdslöshet, strikt ansvar eller annat, eller om Microsoft bara eller alla dess leverantörer kommer definitivt att informeras om de potentiella skadorna.< /p>

 • Två modeller läser
 • Observera att obehöriga förare kan ändra detta skript eftersom denna användare måste ha skrivbehörighet och SHARENAME$.

  Få svar från dina individuella kollegor Spiceworks besöks av miljoner när det gäller IT-proffs.

  Hur övervakar jag alla användare som loggar in och loggar ut Windows Server 2016?

  3 Klicka på Redigera och navigera till Datorkonfiguration > Politik > Windows-inställningar > Avancerad konfiguration av granskningsprincip > Säkerhetsalternativ > Granskningsprinciper. Se Revisionspolicyer för specifik inloggning och som ett resultat av att neka/inaktivera policyer.

  Registrera dig nu

  Vad är det primära sättet att hitta en specifik inloggning/utloggning bakom en användare i några av de faktiska händelseloggarna i Windows 2008? Hur ställer jag in detta unika filter?

  < del>

  Datorn går långsamt?

  Har du en dator som inte går lika snabbt som den brukade? Det kan vara dags för en uppgradering. Restoro är den mest kraftfulla och lättanvända PC-optimeringsmjukvaran som finns. Det kommer snabbt att skanna hela ditt system, hitta eventuella fel eller problem och fixa dem med bara ett klick. Detta innebär snabbare uppstartstider, bättre prestanda, färre krascher � allt utan att behöva spendera timmar på Google för att försöka ta reda på hur du löser dessa problem själv! Klicka här nu för att prova detta fantastiska reparationsverktyg:


  Spiceworks Support

  Datorhjälp med. Gratis.

  Möt dina nya användares datorbehov med bara de funktioner som en familj behöver.

  6 svar


  spåra inloggnings- och utloggningsaktivitet med avseende på Windows 2008

  ······

  Chipotle

  Hur kan jag kontrollera datorns inloggningshistorik?

  Klicka på start, händelse, plus klicka sedan på huvudresultatet Event Viewer. I huvudfönsterramen “Händelsevisare” i den vänstra rutan, sök till “Loggar > fönster” “Säkerhet”.

  OP

  Hur visar jag användarloggar i Windows Server 2008?

  Steg 1: Öppna kommandoplatsens gränssnitt som startas i “cmd” i själva “Kör” + (win R) dialogruta. Steg 2. Skriv “Utmaning och även användare” tryck “Enter”. Den kan lista alla användare som för närvarande är anslutna till den här datorn.

  Kom ihåg att de faktiska inloggnings- och sedan utloggningshändelserna som ibland genereras tillbaka när en användare loggar in på ved på en arbetsstation vanligtvis ENDAST genereras på arbetsstationen och är definitivt tillgängligt på Internet Domain Name Controllers.
  < / p >

  Hur fungerar jag spårar inloggnings- och utloggningstider för domänanvändare?

  gå för att verkligen “Windows Loggar” “Säkerhet” ➔.Öppna det aktuella loggfiltret till höger och bestäm dig för att sätta filter för följande händelse-ID:n. Du kan också söka efter den här typen av händelse-ID.Dubbelklicka på händelse-id i regionen 4648 för att komma åt egenskaperna michael events.

  ett

  Hur granskar jag användaraktivitet i Windows?

  Logga in som administratör Logga in för din dator. Datorkonfiguration Windows-inställningar → Inställningar → Säkerhet → Lokalt → Revisionspolicyer. öppna av dessa policyer och markera vanligtvis rutorna “Framgång”, “Fel”, och för att vara säker på att varje åtgärd och speciellt tillfälle är markerad.

  Öka din dators hastighet och prestanda med denna gratis nedladdning av programvara.
  < >

  Hur vet jag när en bra Windows-server senast loggades in?

  hitta ett användarkonto och högerklicka på drivrutinsobjektet. I rutan klickar du på Användaregenskaper, Common Eye och. LastLogon-attributet ska ange den senaste inloggningstiden, specifik för systemet, för användarkonton.

  Hur hittar jag revisionsinloggningshändelser?

  Expandera dina nuvarande noder enligt följande: Datorkonfiguration: /Windows-inställningar och säkerhetsinställningar/Lokala policyer Granska så policy. Navigera till detta område och dubbelklicka på Account Logon Event Auditing. Markera kryssrutan Installera den här, välj policyn, markera kryssrutorna Framgång som misslyckande och klicka sedan på OK. Dubbelklicka på Granska anslutningshändelser.

  < >

  Hur övervakar jag inloggningsfel?

  Öppna Event Viewer i Active Directory och navigera till Loggar > Windows > Säkerhet. Den mittersta rutan visar alla saker som har konfigurerats för att verkligen kontrollera. Du bör granska loggade perioder för misslyckade inloggningsförsök.

  Tracking Logon And Logoff Activity In Windows 2008
  Windows 2008에서 로그온 및 로그오프 활동 추적
  Отслеживание входа и выхода из системы в Windows 2008
  Śledzenie Aktywności Logowania I Wylogowywania W Systemie Windows 2008
  Verfolgen Von Anmelde- Und Abmeldeaktivitäten In Windows 2008
  Monitoraggio Dell’attività Di Accesso E Disconnessione In Windows 2008
  Suivi De L’activité De Connexion Et De Déconnexion Sous Windows 2008
  Aanmeldings- En Afmeldingsactiviteit Volgen In Windows 2008
  Seguimiento De La Actividad De Inicio Y Cierre De Sesión En Windows 2008