Följande felkoder placeras för alla Pub/Sub API-metoder:

granska

Fel HTTP-kod Beskrivning Client Action
FINNS REDAN 409 Prenumeration eller kanske till och med Gör någon skillnad finns redan. Detta är en bugg i byggprojekt. Att spela om klienten helt nyligen fungerar inte kommer inte att utföra operationen.
BAD_GATE 502 Det här felet föreslår ett serverfel; det får det inte vara.Om du stöter på det här felet, rapportera det gärna till Cloud Support. I båda fallen bör felet komma att vara tillfälligt. klienten kan möjligen upprepa operationen.
AVBRYT 499 Klienten slutförde begäran och innan den slutfördes. Om du försöker igen klienten kommer definitivt att utföra operationen, operationen, men den här typen av är fullt möjligt förtjust i tidigare samtal.
DEADLINE_EXCEEDED 504

Förfrågan kunde inte tillämpas inom den tilldelade tiden. Detta kan mycket väl bero på nätverksförfrågningar som klienten skickar till servern, kanske kan det också inträffa när som helst på servern. Med detta i sin tur distinkta fel kan servern eller till och med inte utföra den nödvändiga operationen. Normalt kommer klienten med största sannolikhet att försöka en del av försöket igen. De är medvetna om denna möjlighet och kan resultera i att funktioner utförs via servern mer än en gång.
FAILED_PRECONDITION 400 Något måste göras för att vara på dessa system för att utrusta denna operation. Detta är om: