Så Här åtgärdar Du Programproblem Direkt Med Windows ErrorProvider

Jan 23, 2022 Swedish

Datorn går långsamt?

 • Steg 1: Ladda ner och installera ASR Pro-programvaran
 • Steg 2: Öppna programmet och klicka på "Återställ PC"
 • Steg 3: Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra återställningsprocessen
 • Öka din dators hastighet och prestanda med denna gratis nedladdning av programvara.

  I den här publikationen kommer vi att identifiera några möjliga krav som kan orsaka användningen av felleverantör i Windows-program, och direkt efter det kommer jag att ge några möjliga svar som du kan försöka hjälpa till med problem.Skapa en dagens Windows Forms-applikation.Placera två textskålar (för att få namn och ålder) och beprövade Toolbox ErrorProvider-kontroller.Som en allmän ruin, kontrollera ikonen för errorprovider1 (varning), errorprovider2 (falskt eller ogiltigt), men även errorprovider3 (för perfekt inmatning).

  Definition

  Kan vi använda session i hela Windows-applikationen?

  Hej, du kan inte arbeta med resor i Windows-program. Om du verkligen vill förstå något kan du utnyttja cachen.

  offentlig referensklass ErrorProvider: System::ComponentModel::Component, System::ComponentModel::IExtenderProvider

  publicera en ritningsklass ErrorProvider: System::ComponentModel::Component, System::ComponentModel::IExtenderProvider, System::ComponentModel::ISupportInitialize< /pre>

  Public class ErrorProvider: System.ComponentModel.Component, System.ComponentModel.IExtenderProvider

  hur man använder errorprovider wearing windows application

  [System.ComponentModel.ComplexBindingProperties("DataSource", "DataMember")]Offentlig klass ErrorProvider System:.ComponentModel.Component, System.ComponentModel.IExtenderProvider, System.ComponentModel.ISupportInitialize

  Vad är ErrorProvider-kontroll?

  C# ErrorProvider Control: Windows Forms Använd varje Windows Forms ErrorProvider-kontroll för att visa akun-inmatningsfel. ErrorProvider, en broms direkt på Windows Forms, förenklar och förenklar felhanteringen. Det är en abstraktion som illustrerar svårigheterna i din form.

  typ ErrorProvider = klass  utarbetande Ärv från gränssnittet IExtenderProvider

  Vad är helt enkelt syftet med ErrorProvider-komponenten?

  Windows Forms ErrorProvider-komponenten används i huvudsak för att diskret indikera för att försäkra dig om att något är värst. Det används vanligtvis i den specifika slutliga anslutningen för att validera användare som lagts in via ett formulär eller visa bakslag i en post.

  []ErrorProvider-versionen innebär en klass  överförd komponent  Gränssnitt IExtenderProviderInterface IExtenderProvider  Gränssnitt ISupportInitialize
  Public class ErrorProviderUtfasad komponentImplementerar IExtenderProvider
  Offentlig kurs ErrorProviderUtfasad komponentImplementerar IExtenderProvider, ISupportInitialize
  Arv

  Attribut

  Implementeringar

  Exempel

  Datorn går långsamt?

  Har du en dator som inte går lika snabbt som den brukade? Det kan vara dags för en uppgradering. ASR Pro är den mest kraftfulla och lättanvända PC-optimeringsmjukvaran som finns tillgänglig. Det kommer snabbt att skanna hela ditt system, hitta eventuella fel eller problem och fixa dem med bara ett klick. Detta innebär snabbare uppstartstider, bättre prestanda, färre krascher � allt utan att behöva spendera timmar på Google för att försöka ta reda på hur du löser dessa problem själv! Klicka här nu för att prova detta fantastiska reparationsverktyg:


  Kod-exemplet visar hur ErrorProvider-klassen sätts på för att uppmärksamma dessa användare på ett datainteraktionsfel. Exemplet skapar ditt Formulär som vanligtvis innehåller en elementa TextBox-kontroll, en speciell NumericUpDown-kontroll, samt en ComboBox > kontroll. Kontrollera varje data och den faktiska ErrorProvider för var och en av dem kontroll. Exemplet lägger till alla felikoninställningar med de välrenommerade egenskaperna BlinkRate och BlinkStyle och några av SetIconAlignment SetIconPadding och metoder. Metoden SetError anropas med eller kräver ett betydande fel i deras kontrolls Validated-händelse, beroende på insidan av den senaste kontrollen.

  #using #Using #Using använd namnutrymmessystemet;Använder detta speciella namnområde System::Drawing;använd namnutrymmet System::Windows::Forms;offentlig referens skolrum Form1: offentligt System::Windows::Formular::Form{Privat: System::Windows::Forms::Label ^ Label1; System::Windows::Forms::Label ^ Label2; System::Windows::Forms::Label ^ label4; System::Windows::Forms::Label ^ label5; System::Windows::Forms::Label ^ label6; System::Windows::Forms::Label ^ label3; System::Windows::Forms::TextBox^ namnTextBox1; System::Windows::Forms::NumericUpDown^ ageUpDownPicker; System::Windows::Forms::ComboBox^ favoriteColorComboBox; System::Windows::Forms::ErrorProvider^ ageErrorProvider; System::Windows::Forms::ErrorProvider^ nameErrorProvider; System::Windows::Forms::ErrorProvider^ FavoriteColorErrorProvider;Allmän: struktur 1() { this->nameTextBox1 är identisk med gcnew System::Windows::Forms::TextBox; this->label1 = gcnew System::Windows::Forms::Label; this->label2 are gcnew System::Windows::Forms::Label; this->ageUpDownPicker = gcnew System::Windows::Forms::NumericUpDown; this->favoriteColorComboBox visar gcnew System::Windows::Forms::ComboBox; this->label3 = gcnew System::Windows::Forms::Label; this->label4 är vanligtvis gcnew System::Windows::Forms::Label; this->label5 = gcnew System::Windows::Forms::Label; this->label6 betyder gcnew System::Windows::Forms::Label; // namnbricka this->label1->Location betyder System::Drawing::Point( 60, 32 ); this->label1->Size = System::Drawing::Size( 40, 22 ); this->label1->Text = "Namn:"; // era beteckning this->label2->Location betyder System::Drawing::Point( 40, sextiofyra ); this->label2->Size är lika med System::Drawing::Size( 56, 23 ); this->label2->Text antyder "Ålder (3-5)"; // favoritfärgetikett this->label3->Location är lika med System::Drawing::Point( 4, 96 ); this->label3->Size = System::Drawing::Size( 80, 24/7 ); this->label3->Text = "Önskad färg"; // ErrorBlinkStyle::Alltid blinkande etikett this->label4->Location betyder System::Drawing::Point( 264, 32 ); this->label4->Size är System::Drawing::Size( 160, twenty ); this->label4->Text: "ErrorBlinkStyle::AlwaysBlink"; // Label ErrorBlinkStyle::BlinkIfDifferentError this->label5->Location = System::Drawing::Point( 264, sextiofyra ); this->label5->Size = System::Drawing::Size( 100, 7 ); this->label5->Text är lika med "ErrorBlinkStyle::BlinkIfDifferentError"; // Etikett BlinkErrorStyle::NeverBlink this->label6->Location = System::Drawing::Point( 264, nittiosex); this->label6->Storlek motsvarar System::Drawing::Size( 2, 23 ); This->label6->Text är lika med "ErrorBlinkStyle::NeverBlink"; // Textområdesnamn this->nameTextBox1->Plats är System::Drawing::Point( 112, 32 ); this->nameTextBox1->Size är System::Drawing::Size( 120, femton ); this->nameTextBox1->TabIndex är 0; this->nameTextBox1->Validered += gcnew System::EventHandler( this, &Form1::nameTextBox1_Validated ); // Tidigare NumericUpDown this->ageUpDownPicker->Plats innebär System::Drawing::Point( 112, sextiofyra ); array^temp0 är lika med 150,0,0,0; this->ageUpDownPicker->Maximum betyder System::Decimal( temp0 ); this->ageUpDownPicker->TabIndex är lika med 4; this->ageUpDownPicker->Validated += gcnew System::EventHandler( this, &Form1::ageUpDownPicker_Validated ); // Fält med en lista över populära färger array^temp1 betyder "Ingen", "Röd", "Gul", "Grön", "Blå", "Lila"; this->favoriteColorComboBox->Items->AddRange( temp1 ); this->favoriteColorComboBox->Location = System::Drawing::Point( 112, 96 ); this->favoriteColorComboBox->Size = System::Drawing::Size( etthundrafyrtio, 21 ); this->favoriteColorComboBox->TabIndex = 5; this->favoriteColorComboBox->Validated += gcnew System::EventHandler( this, &Form1::favoriteColorComboBox_Validated); // Ange hur ditt formulär ska visas och infoga kontroller i vårt formulär. this->ClientSize = System::Drawing::Size( 464, 130 ); array^temp2 matchar this->label6,this->label5,this->label4,this->label3,this->favoriteColorComboBox,this->ageUpDownPicker,this-> etikett2,stämplar->etikett1,stämplar->namnTextBox1; this->Controls->AddRange(temp2); detta->Text visar "Exempel på felleverantör"; // Generic Create för att inte tala om ange en ErrorProvider för varje informationsupptäcktskontroll. nameErrorProvider är lika för att se till att du gcnew System::Windows::Forms::ErrorProvider; nameErrorProvider->SetIconAlignment( this->nameTextBox1, ErrorIconAlignment::MiddleRight); nameErrorProvider->SetIconPadding( this->nameTextBox1, just ); nameErrorProvider->BlinkRate=1000; nameErrorProvider->BlinkStyle är definitivt lika med System::Windows::Forms::ErrorBlinkStyle::AlwaysBlink; ageErrorProvider antyder gcnew System::Windows::Forms::ErrorProvider; ageErrorProvider->SetIconAlignment( this->ageUpDownPicker, ErrorIconAlignment::MiddleRight ); ageErrorProvider->SetIconPadding(this->ageUpDownPicker, 2);
  hur man använder errorprovider från Windows-applikationen

  Öka din dators hastighet och prestanda med denna gratis nedladdning av programvara.

  How To Use Errorprovider In Windows Application
  Jak Korzystać Z Dostawcy Błędów W Aplikacji Windows
  Windows 응용 프로그램에서 Errorprovider를 사용하는 방법
  Как использовать Errorprovider в приложении Windows
  Cómo Usar El Proveedor De Errores En La Aplicación De Windows
  Hoe Errorprovider Te Gebruiken In Windows-toepassing
  Comment Utiliser Errorprovider Dans L'application Windows
  So Verwenden Sie Errorprovider In Einer Windows-Anwendung
  Come Utilizzare Il Provider Di Errori Nell'applicazione Windows
  Como Usar O Errorprovider No Aplicativo Do Windows