Rozwiąż Problemy Z Identyfikatorem Zdarzenia 29 W Systemie Windows XP W łatwy Sposób

Dec 5, 2021 Polish

W ciągu ostatnich kilku tygodni niektórzy z naszych czytelników przeczytali znany kod błędu 29 identyfikatora zdarzenia systemu Windows XP. Kilka czynników w wielu przypadkach może powodować ten problem. Rzućmy okiem poniżej.

PC działa wolno?

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj oprogramowanie ASR Pro
 • Krok 2: Otwórz program i kliknij „Przywróć komputer”
 • Krok 3: Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces przywracania
 • Zwiększ szybkość i wydajność swojego komputera dzięki bezpłatnemu pobraniu oprogramowania.

  Dostawca czasu NtpClient jest skonfigurowany do zbierania okresu czasu wywoływanego przez co najmniej jedno źródło okresu czasu. Jednak żadne z urządzeń nie jest obecnie dostępne. Na pewno nie zostaną podjęte żadne próby skontaktowania się z formularzem w ciągu piętnastu minut. NtpClient nie ma dokładnego czasu źródłowego.

  windows xp id zbierania 29

  Zauważyłem, że dzisiejsze systemy XP SP3 mają identyfikatory festiwalu W32Time 12 i 29 w zapisach struktury co 66 minut. Nie będę w stanie wymyślić, jak znaleźć, a potem przestać. Widziałem kilka licznych wątków, ale niewiele związanych z informacjami o tym, co rozwiązało trudne zadanie. Win7 wygląda dobrze, ponieważ wszyscy obserwowani członkowie mają 08 Serwer R2.

  Mamy ogólnosystemowy problem, oboje nie wiemy, kiedy się zaczął, ale nie chcę tego podkreślać. Na naszym serwerze mamy dylematy. Klienci przenieśli się, a potem umieściłem Meinberg NTP na serwerze, poskutkowało! Czas forum jest synchronizowany, a klienci społeczności są zapisywani. Czas względny, który ma być zegarem referencyjnym serwera i.

  PC działa wolno?

  Czy masz komputer, który nie działa tak szybko, jak kiedyś? Może nadszedł czas na uaktualnienie. ASR Pro to najpotężniejsze i najłatwiejsze w użyciu oprogramowanie do optymalizacji komputera dostępne na rynku. Szybko przeskanuje cały system, znajdzie błędy lub problemy i naprawi je jednym kliknięciem. Oznacza to krótsze czasy uruchamiania, lepszą wydajność, mniej awarii — wszystko to bez konieczności spędzania godzin w Google, próbując samodzielnie rozwiązać te problemy! Kliknij tutaj teraz, aby wypróbować to niesamowite narzędzie do naprawy:


  Uruchomiłem w32tm dla każdej konfiguracji / syncfromflags: domhier / Reliable: yes / post on przez PDC, a następnie zamknąłem i uruchomiłem usługę w32time.Inni z powodzeniem to zrobili teraz i aktualizują różnych klientów, nie wybieraj moich.

  Jak kończy się rejestrowanie zdarzeń w systemie Windows XP?

  Usługa dziennika zdarzeń rejestruje czasy z różnych źródeł i przechowuje je razem w jednej odmianie zwanej wskaźnikiem dużego zdarzenia. Podgląd zdarzeń umożliwia przeglądanie dzienników; Interfejs kodowania umożliwia również przeglądanie dzienników przez osobę. Interfejs API rejestrowania wyścigów jest przeznaczony dla koncepcji działających w systemie Windows Server 2003, Windows XP,

  Kiedy zwykle organizuję polecenie w32tm / resync klientów, rozumieją ten błąd ponownej synchronizacji

  Wyślij polecenie do następnego określonego komputera…
  Następujący błąd popełnił błąd: Odmowa dostępu. (0x80070005)

  Czy lista zgodnych identyfikatorów Windows jest poprawna?

  W systemie Windows istnieje wiele identyfikatorów zdarzeń. Nie sposób wymienić wszystkiego. Jednak każdy może kliknąć nowy link poniżej, który powinien podać najpopularniejszy identyfikator zdarzenia http://blogs.msdn.com/b/ericfitz/archive/2007/10/12/list-of -windows-server- 2003 – wydarzenia .aspx

  Naprawdę nie sądzę, aby kupujący inni niż administrator nazwy witryny mieli prawo do zmiany czasu. Aby dodać moje komputery, które mogą znajdować się w lokalizacji, czy muszę dodać grupę lub grupę, jeśli uznam, że mają uprawnienia? Ze względu na nadzór domowy użytkownicy po prostu nie mogą zmienić jednego konkretnego czasu.

  windows exp event id 29

  Dołączyłem również net Treat w32time i net start out out w32time do każdego skryptu logowania, koncepcja się zaczyna, może jeśli to działa, ponieważ błędy nadal występują

  Mam serie, że nawet z tymi błędami wszystko za każdym razem wygląda dobrze. Co się właśnie wydarzy? Chcę co naprawi te błędy.

  • Edytowany przez CJlindell 24 października 2011 16:04
  identyfikator instancji dwadzieścia dziewięć
  Źródło Centrum dystrybucji kluczy Microsoft Windows Kerberos
  Opis Centrum dystrybucji kluczy (KDC) zdolne do znalezienia odpowiedniego certyfikatu karty mądrych wskazówek dietetycznych połączenia, a nawet certyfikat KDC może nie podlegać rekomendacji. Rejestracja karty inteligentnej prawdopodobnie nie będzie działać zgodnie z oczekiwaniami, jeśli ten problem nie zostanie rozwiązany. Aby rozwiązać ten problem, sprawdź wykryty certyfikat kdc w rejestrze certutil.exe, prawdopodobnie nowy nowy certyfikat KDC.
  Informacje o zdarzeniu Według firmy Microsoft:
  Powód
  To zdarzenie jest rejestrowane, jeśli określone odpowiednie Centrum dystrybucji kluczy (KDC) jest w fakt nieodpowiedni W przypadku certyfikatu logowania inteligentnej karty telefonicznej nie można zweryfikować certyfikatów KDC.
  Rozwiązanie jest traktowane jako żądanie własnego nowego certyfikatu kontrolera adresu URL witryny
  Kerberos używa najnowszego certyfikatu kontrolera domeny, który jest niezbędny do zapewnienia, że ​​przekazywanie w ramach uwierzytelniania sieci informacji jest często szyfrowane. Jeśli brakuje jednego konkretnego poświadczenia lub nie jest on już ważny, musisz usunąć certyfikat kontrolera adresu i możliwe, że zażąda nowego, zaufanego.
  Poproś o nowy certyfikat.
  Aby korzystać z tej konwencji, musisz być członkiem naszej grupy Administratorzy domeny lub mieć główne odpowiednie uprawnienia.
  Usuń oficjalny dokument kontroli domeny, który nie jest już odpowiedni.
  Aby usunąć certyfikat operatora domeny, który utracił swoją reputację:
  1. Na kontrolerze, który odczuwa problem, kliknij Start, a następnie kliknij Uruchom.
  2. Wpisz mmc.exe i naciśnij ENTER.
  3. Gdy pojawi się ogólne okno dyskusyjne „Kontrola konta użytkownika”, również potwierdź akcję zaraz po i kliknij „Dalej”.
  trzy. Kliknij „Plik”, a następnie „Dodaj do usunięcia przystawki”.
  5. Kliknij opcję A jeśli Certyfikat, a następnie kliknij Dodaj.
  6.C Kliknij Konto, Komputer, kliknij Dalej, a następnie kliknij Zakończ.
  9. Kliknij przycisk OK, aby uzyskać dostęp do przystawki Certyfikaty.
  8. Rozwiń Sercertyfikaty (komputer lokalny)”, rozwiń „Osobiste” i kliknij „Certyfikaty”.
  9. Kliknij prawym przyciskiem myszy ogólnie stary certyfikat kontrolera domeny i wybierz opcję Usuń.
  10. Kliknij Tak, poziom że chcesz usunąć ten certyfikat.
  11. Po usunięciu dowolnego certyfikatu postępuj zgodnie z procedurą opisaną w kwadracie „Zażądaj nowego certyfikatu”.
  Zażądaj certyfikatu
  Aby zażądać nowego certyfikatu:
  a. Rozwiń Certyfikaty (komputer lokalny), kliknij prawym przyciskiem myszy Osobisty, a następnie kliknij opcję Żądaj nowego certyfikatu.
  2. Uzupełnij odpowiednie informacje za pomocą Kreatora rejestracji certyfikatu, podając ogólnie Certyfikat kontrolera domeny.
  3. Zamknij Przystawka Certyfikaty.
  Weryfikacja
  Aby wykonać tę procedurę, należy być członkiem grupy Administratorzy domeny lub grupy i mogą być potrzebne odpowiednie uprawnienia.
  Aby upewnić się, że Centrum kluczy dystrybucji Kerberos ( KDC) jest dostępny i działa poprawnie:
  1. Połącz się z ty w zasadzie komputer dla Twojej domeny.
  pary. Kliknij Start, wybierz Wszystkie programy, Akcesoria, kliknij prawym przyciskiem myszy CommandI wiersz “, w tym momencie kliknij” Uruchom “tylko jako administrator.
  3. Gdy pojawi się okno dialogowe wyboru UAC, potwierdź, że inna akcja jest tym, czego chcesz lub następnie / lub kliknij Dalej.
  4. W poleceniu Prompt uruchom certutil -dcinfo Verify, a następnie naciśnij ENTER.
  5. Jeśli weryfikacja rzeczywiście się powiodła, certyfikat Kerberos kdc może zostać zainstalowany i działa odpowiednio.
  Łącza pomocy Microsoft-Windows-Kerberos-Key-Distribution-Center Identyfikator zdarzenia 29

  Usuń zagrożenia natychmiast

  |

  Kiedy pojawia się komunikat o zdarzeniu o identyfikatorze 51?

  WIĘCEJ INFORMACJI Jeśli wystąpi pozornie prosty błąd, ponieważ komputer wysyła informacje wraz z dyskiem twardym i publikuje z niego artykuły, zostanie zarejestrowany znak towarowy zdarzenia o identyfikatorze 51. Podczas stronicowania maszyna operacyjna zmienia chronioną stronę pamięci w wyniku pamięci na dysk lub pobiera każdą stronę z pamięci z dysku, wracając do pamięci. Jest to część zarządzania pamięcią systemu Windows.

  Zwiększ szybkość i wydajność swojego komputera dzięki bezpłatnemu pobraniu oprogramowania.

  Troubleshoot Event ID 29 In Windows XP The Easy Way
  Risolvere I Problemi Con L’ID Evento 29 In Windows XP In Modo Semplice
  Dépanner L’ID D’événement 29 Dans Windows XP En Toute Simplicité
  쉬운 방법으로 Windows XP에서 이벤트 ID 29 문제 해결
  Solucione Los Problemas De Event ID 29 En Windows XP De Forma Sencilla
  Устранение неполадок с кодом события 29 в Windows XP простым способом
  Problemen Met Gebeurtenis-ID 29 In Windows XP Op De Gemakkelijke Manier Oplossen
  Felsök Event ID 29 I Windows XP På Ett Enkelt Sätt
  Solucionar Problemas De ID De Evento 29 No Windows XP Da Maneira Mais Fácil