Kody błędów związanych z wykorzystaniem dotyczą wszystkich metod interfejsu API Pub/Sub:

próba

Błąd Kod HTTP Opis Działanie klienta
Już ISTNIEJE 409 Subskrypcja lub wprowadź jakąkolwiek różnicę już istnieje. Jest to uciążliwe w operacjach kompilacji. Odtwarzanie niektórych klientów po prostu nie działa, niekoniecznie wykona operację.
BAD_GATE 502 Ten błąd wskazuje na błąd serwera WWW; nie powinno tak być.Jeśli napotkasz ten błąd, zgłoś go do pomocy Cloud. W obu przypadkach ten błąd powinien być tymczasowy. klient może wykonać operację.
ANULOWANO 499 Klient przyjął żądanie przed jego zakończeniem. Ponowna próba oprogramowania na pewno wykona operację, całą operację, ale jest to całkiem możliwe dołączone do bieżącego połączenia.
DEADLINE_EXCEEDED 504

Żądanie potencjalnie nie może zostać zrealizowane w wyznaczonym czasie. Może to być spowodowane żądaniami sieciowymi od klienta, które pomogą serwerowi, lub zwykle może wystąpić w dowolnym momencie na dowolnym serwerze. Z tym wyraźnym błędem, że ten serwer może wykonać żądaną operację lub nie. Normalnie ten klient ponawia próbę wykonania części w ramach próby. Zdają sobie sprawę z tej możliwości, która może spowodować, że funkcje będą wykonywane przez komputer więcej niż raz.
FAILED_PRECONDITION 400 Coś musi być wykonane w tego rodzaju systemach, aby umożliwić tę operację. To jest, jeśli: