Jak Naprawić Błędy Systematyczne Laboratorium Naukowego

Jan 28, 2022 Polish

PC działa wolno?

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj oprogramowanie ASR Pro
 • Krok 2: Otwórz program i kliknij „Przywróć komputer”
 • Krok 3: Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces przywracania
 • Zwiększ szybkość i wydajność swojego komputera dzięki bezpłatnemu pobraniu oprogramowania.

  Błędy systematyczne w wynikach eksperymentalnych są w rzeczywistości głównie spowodowane przyrządami pomiarowymi. Mogą wystąpić w przypadku następujących elementów: prawdopodobnie coś jest nie tak z pomocą urządzenia lub jego systemu zaawansowania danych lub. W rzeczywistości eksperymentator niewłaściwie używa instrumentu.

  Błędy systematyczne laboratorium naukowe

  Bez względu na to, jak byś był ostrożny, zawsze występuje błąd przy użyciu wymiaru. Błędy być może nie są „błędami” – są to częściowo ogólne procesy rangowe. W metrologii błędy są określane jako błędy eksperymentalne, zwane również błędami obserwacji.

  Błędy systematyczne laboratorium naukowe

  Istnieją dwie główne klasy błędów monitorowania: błędy losowe i błędy systematyczne. Błąd losowy zmienia się w nieprzewidywalny sposób od rozmiaru do pomiaru, podczas gdy błąd kroku składa się z tej samej wartości dla każdego opisu proporcjonalnie. Błędy losowe są nieuniknione, a następnie ponownie gromadzą się do prawdziwej wartości. Systematycznych niepowodzeń można zwykle uniknąć, po prostu kalibrując sprzęt, a jeśli nie są one wyregulowane, mogą prowadzić do pomiarów, które są w rzeczywistości dalekie od prawdopodobnej wartości martwej.

  Przykład błędów i przypadkowych przyczyn

  Jeśli weźmiesz mieszankę proporcji, wartości zostaną zebrane wokół prawidłowej wartości. Tak więc dokładność zależy głównie od przypadkowych błędów. Zwykle na błąd wpływa po prostu przypadkowość, powiedziałbym, że kontynuujemy dla znaczącej cyfry nowo zakupionego pomiaru.

  Co to jest błąd systematyczny w laboratorium?

  Błąd systematyczny (często nazywany również wskazaniem błędu systematycznego) to Twój własny, powtarzający się błąd, który można wymienić na wadliwy sprzęt lub nowy projekt.

  Głównymi przyczynami przypadkowych błędów są zwykle ograniczenia otaczających nas narzędzi, czynniki, a także drobne odchylenia w procesie. Na przykład analiza:

 • Kiedy stoisz na określonej skali, za każdym razem przyjmujesz nieco inny zakres pozycji.
 • Jeśli wykonasz rzeczywisty pomiar objętości ostatniego opryskiwacza, możesz za każdym razem odczytać cenę pod innym kątem.
 • Pomiar masy próbki za pomocą wagi analitycznej może zapewnić alternatywne odczyty powietrza, pod warunkiem, że zauważysz prądy wpływające na resztę lub jeśli woda wpływa i wypływa z próbki.
 • Modyfikacje pozycji mogą być niewielkie Mają użyteczny wpływ na Twój wzrost.
 • Ostateczny pomiar przyspieszenia zależy od wysokości, a więc od czasu pomiaru. Kilka pomiarów należy wykonać i uśrednić, ponieważ podmuchy wiatru i wynikające z tego wahania kierunku wpływają na wartość.
 • W prawie wszystkich przypadkach odczyty należy ponownie ocenić, gdy mieszczą się w zakresie znaków na skali lub odłożyć na bok, biorąc pod uwagę grubość nowego pomiaru.
 • Ponieważ wiele jest zawsze agresywnych błędów, których nie można przewidzieć, ważne jest, jeśli chcesz wziąć średnią z wielu punktów zasobów, aby uzyskać pomysł powiązany z kwotą związaną ze zmianą i oszacowaniem możliwą wartość.

  Przykład błędu systematycznego i jego przyczyn

  Jakie dobre przyczyny błędów systematycznych w eksperymencie z odpowiedziami liniowymi?

  ponieważ ci eksperymentatorzy nadużywają twojego osobistego instrumentu. W przypadku przyrządów z dużą odpowiedzią w linii prostej mogą wystąpić dwa rodzaje błędów referencyjnych: Błąd przesunięcia zera, gdy tylko przyrząd przestanie odczytywać przeciwnie, gdy zmierzona wartość jest niewątpliwie zerowa.

  Błędy systematyczne są przewidywalne i/lub przedłużające się lub proporcjonalne do pomiaru. Błędy systematyczne przede wszystkim przekonują dokładność powiązaną z pomiarem.

  Jaka jest okoliczność błędu systematycznego w fizyce?

  Błąd jest uważany za zorganizowany, jeśli nadal zmienia się w duplikacie najważniejszego kierunku. Może to być rzeczywistością podczas pomiaru ciśnienia krwi, na przykład, jeśli coś zawsze lub czasami powoduje wzrost ciśnienia krwi wystarczająco szybko przed wykonaniem pomiaru.

  Typowym skutkiem błędów głębokości są dylematy obserwacji, błędna kalibracja przyrządów i wpływ na środowisko. Na przykład:

 • Jeśli zapomnisz, że można tarować lub wyzerować alokację, wykonaj masowe pomiary, które prawdopodobnie każdy będzie musiał „przesunąć” o tę samą wartość. Błąd dozwolony przez nieustawienie dokładnego punktu zatrzymania instrumentu przed użyciem nazywany jest błędem korektora.
 • Niepowodzenie zbadania menisku na poziomie oczu w celu znalezienia objętości spowoduje niedokładny pomiar. Znaczenie będzie ciągle niskie, a może wysokie, w zależności od tego, czy przyjęto zrozumienie, takie jak powyżej, czy znak tutaj.
 • Pomiar dowolnej długości za pomocą linijki do mieszania może dać inny wynik ze względu na temperatury arktyczne niż rozszerzanie się materiału zimowego w prawie wysokich temperaturach.
 • Niewłaściwie wyregulowany miernik temperatury może dawać dokładne odczyty w całym określonym zakresie temperatur, ale staje się błędny przy wyższych lub dłuższych temperaturach.
 • Zwymiarowana odległość temperaturowa różni się od ostatniej dużej taśmy mierniczej z tkaniny w porównaniu ze starym stopniem. Wszelkiego rodzaju błędy proporcjonalne nazywane są nieporozumieniami dotyczącymi końca skali.
 • Dryft występuje, gdy kolejne odczyty są aktualizowane, aby spadać lub wzrastać w czasie pracy. Elektryczne Urządzenia te mają tendencję do dryfowania. Wiele innych instrumentów jest sterowanych czasem (zwykle dodatnim) dryfującym, gdy urządzenie w większości się nagrzewa.
 • Co oznacza zorganizowany błąd w fizyce?

  : błąd, który może nie być ustalany losowo, ale z powodu nieodłącznej niedokładności (w pomiarach lub pomiarach) systemu.

  Po ustaleniu prawdopodobnej przyczyny niektóre uprzedzenia można zredukować w niewielkim stopniu. Błędy systematyczne często powstają w wyniku zminimalizowania rutynowej kalibracji instrumentów, kontroli w eksperymentach, podgrzewania instrumentów tuż przed pomiarem i porównywania pomysłów do standardów.

  Jakie są systematyczne wpadki w eksperymentach?

  Błędy systematyczne wpływają przede wszystkim na wiarygodność pomiaru. Typowymi punktami błędów systematycznych są błędy obserwacji, podstawowa kalibracja przyrządów i wpływy środowiskowe. Na przykład: jeśli zapomnisz wrócić do tary lub zera, waga poda pomiary masy, które normalnie „odbiegają” zasadniczo o tę samą wartość.

  Chociaż błędy losowe z pewnością powinny być minimalizowane poprzez zwiększenie zmierzonego modelu i uśrednienie danych osoby, błędy systematyczne są trudniejsze do skompensowania. Najlepszym sposobem na uniknięcie błędów metodologicznych jest zapoznanie się z ograniczeniami narzędzi i zdobycie doświadczenia dzięki odpowiedniej aplikacji.

  Kluczowe ustalenia: konieczny błąd losowy i błąd systematyczny

 • Dwa lub więcej głównych typów błędów całkowitych to błędy losowe i błędy postępujące.
 • Losowe wady powodują, że jedna metryka w reklamie nieco różni się od osoby więcej. Powstaje z powodu nieprzewidywalnych produktów podczas konkretnego eksperymentu.
 • Błędy systematyczne zwykle wpływają na pomiary w ten sam możliwie stosunkowo duży sposób, pod warunkiem, że najważniejszy pomiar jest z pewnością wykonywany w ten sam sposób każdego dnia. Powinno to być przewidywalne.
 • Nie można wyeliminować losowych błędów za pomocą eksperymentu, ale większość systematycznych wpadek można zredukować.
 • Pochodzenie

 • Bland, J. Martin, a więc Douglas G. Altman (1996). „Uwagi statystyczne: błąd pomiaru”. BMJ 313.7059:744.
 • Cochran, WG (1968). Z „Statystyki retrospektywnego pomiaru błędów”. technometria. Taylor & Francis, LLC w imieniu Amerykańskiego Stowarzyszenia Statystycznego i Amerykańskiego Towarzystwa ds. Jakości. 10:637–666. doi:10.2307/1267450
 • Dodge, Y. (2003). Oksfordzki słownik terminów statystycznych. OOP. ISBN 0-19-920613-9.
 • Taylor, Jr. (1999). Wprowadzenie ułatwiające analizę błędów: nauka o rozliczaniu niepewności fizycznych w pomiarach. Naukowe podręczniki szkolne. P. 94. ISBN 0-935702-75-X.
 • GŁÓWNE WNIOSKI